KH-34 Chân đến gắn micro hát Karaoke

(Giá liên hệ)

Categories: , Tag:

Description

  • Tốt cho âm nhạc ghi âm
  • Dễ dàng phù hợp gắn khung microhpone
  • người giữ điện thoại di động Ball-doanh
  • bộ lọc pop điều chỉnh
  • strent điện thoại có thể điều chỉnh và cánh tay bùng nổ
  • Tough điện phủ hoàn thiện
  • Tripod cơ sở chân có thể gấp lại để dễ dàng lưu trữ và du lịch
  • “Gấp phẳng” để dễ đóng gói

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KH-34 Chân đến gắn micro hát Karaoke”

Your email address will not be published. Required fields are marked *