CHƯƠNG TRÌNH TẶNG CODE GAME KHI MUA CPU/GPU AMD

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG CODE GAME KHI MUA CPU
Thời gian từ 30/9/2019 đến 31/12/2019 hoặc đến khi hết quà
Áp dụng cho sản phẩm Ryzen 9 39000 /Ryzen 7 3800x: tặng 2 game The outer worlds và Borderlands 3
Áp dụng cho sản phẩm Ryzen 7 3700X /Ryzen 7 2700X /Ryzen 7 2700 /Ryzen 5 3600X: tặng một trong 2 game sau The outer worlds hoặc Borderlands 3

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG CODE GAME KHI MUA GPU
Thời gian từ 30/9/2019 đến 31/12/2019 hoặc đến khi hết quà
Áp dụng cho sản phẩm Radeon RX 5700XT/5700/590/580/570: chọn một trong hai game sau Ghost Recon hoặc Borderlands 3

CÁCH TRẢ QUÀ: Gửi các thông tin vào email hotro@amdvietnam.com.vn
Họ tên:
SDT:
Email:
Hình SP có số seri:
Hóa đơn mua hàng (build PC):

Sau khi nhận đủ trong vòng 48 giờ không kể thứ 7 chủ nhật AMD sẽ gửi mã code game

Leave a Reply

Name *
Email *
Website